Missie

Wat is mijn drijfveer

Toen ik in 2014 mijn zaken weer op een rij begon te krijgen na een periode van alcoholverslaving en dakloosheid ontstond het plan daar iets mee te gaan doen. Ik begon met schrijven op mijn blog https://nooitmeerbuitenslapen.nl/ 

Dat schrijven was leuk maar ik wilde meer, dat meer is er nu in de vorm van mijn werk bij het Leger des Heils en mijn buro Straatwijs Advies.

Ik houd ervan om je bewust te maken van dakloosheid en dat er wel degelijk een oplossing is.

Ik houd ervan om je uit te dagen en over dakloosheid na te denken.

Ik houd ervan om je mee te nemen in de gedachten wereld van dakloze mensen en daarmee stigma's en vooroordelen weg te nemen.

Ik houd kortweg van mensen, alle mensen.

De missie is om alle dakloze mensen een passende woonplek te geven op basis van de principes van Housing First.

  1. Wonen is een mensenrecht.
  2. Keuze en regie voor deelnemers.
  3. Scheiden van wonen en zorg.
  4. Herstelondersteuning.
  5. Harm Reduction.
  6. Actieve betrokkenheid zonder dwang.
  7. Persoonsgerichte begeleiding.
  8. Flexibele ondersteuning zo lang als nodig.