Een greep uit mijn opdrachten


Een greep uit mijn opdrachten


Housing First Nederland

Dagvoorzitter tijdens Housing First Nederland event.

Belangenbehartiger Dakloosheid Voorbij


Leger des Heils Noord West & Intermaris

Housing First training voor medewerkers i.s.m. Rokus Loopik


Pameijer Mozaik

Housing First training voor medewerkers i.s.m. Rokus Loopik


Levantogroep

Lezing over dakloosheid en het belang van een eigen woning


Leger des Heils Zuid-Oost

Workshops op de bezinningsdagen van het Leger des Heils samen met Rokus Loopik en Louis Pugaard Möller.